Hôm nay :

 [giaban]0 VNÐ[/giaban][giamgia]0%[/giamgia]
[tomtat]- Xuất Xứ   : Hàn Quốc,Trung Quốc

- Đời Máy   30.1,63.2,H680,H989
- Tình trạng :  Mới 100%
- Liên Hệ :  0903271389 ,
[/tomtat] [mota]Ứng dụng : Hút sơn từ thùng vào máy
[/mota] 

[hinhanh]

[/hinhanh] 

Lên Đầu Trang